Bostäders mått måste korrigeras

Om man ställer frågan till någon om hur stor person denne har så kommer svaret ofta tvärsäkert. Detta då personen i fråga utgår från att de siffror som finns angivna i köpekontraktet är korrekta och på så sätt kan visa upp denna säkerhet. Frågan är dock om detta verkligen stämmer?

I många fall så är det nämligen inte så och detta är det få som vet om. Anledningen till att denna situation uppstått beror på två stycken saker – att man dels mätte med andra metoder förr samt att tekniken som man använde inte gav ett korrekt mått. Det som har visat sig vid ommätningar i dagens läge är att så mycket som 60% av bostäderna har felaktiga mått angivna i sina kontrakt i förhållande till hur de ser ut i verkligheten. I vissa fall kan också skillnaden vara väldigt markant – oavsett här om en areamätning visar att bostaden är mindre eller större.

Det finns alltså en väldigt stor chans att just din bostad har felaktiga mått och för att råda klarhet i detta så finns det lyckligtvis hjälp att tillgå. Det finns många företag som erbjuder areamätning i Stockholm och det är således bara att kontakta ett sådant för råd och assistans. Finns det då några ekonomiska värden i detta?

Ekonomiskt värde av en areamätning i Stockholm

Ja, och det fungerar också som förklaring till varför det finns så många företag i Stockholm som erbjuder tjänsten. Bor man i Stockholm så har man också en större ekonomisk vinning i att genomföra en areamätning och detta av förklarliga skäl. Som alla vet så har Stockholm en extrem marknad för bostäder och om man efter att ha mätt om sin bostad kan påvisa en extra kvadratmeter – ja, då har man också gjort en rejäl vinst; till en nästintill minimal kostnad.

En lägenhet i exempelvis Vasastan kan komma att kosta så mycket som 130.000 kronor per kvadratmeter och att då efter en areamätning kunna visa en- eller två sådana så förstår man också värdet som ligger i detta. men – och detta är det många som frågar sig – om lägenheten eller huset i fråga är mindre än vad som står i kontraktet då, har man förlorat pengar i och med det?

Nej, det behöver man inte ha gjort. Det är nämligen så att man som säljare har ansvar för att måtten är korrekta och det kan av den anledningen vara så att man kan begära ersättning från den person man köpt sin bostad av. Dessutom så finns det ett värde i att veta att måtten är korrekta den dagen man själv står inför att sälja. Det kan komma en obehaglig överraskning i form av återkrav om man – även i god tro – sålt en lägenhet där måtten inte stämmer överens med den egentliga ytan.

Många mäklare i Stockholm har också insett detta och brukar erbjuda sina klienter en kontakt med ett företag för att genomföra en areamätning innan försäljning. På så sätt har man ryggen fri och slipper oroa sig.

Posted in Okategoriserade | Tagged , | Leave a comment

Anlita en redovisningsbyrå i Stockholm

Det första man ska lära sig som företagare är att sköta sin redovisning på ett korrekt sätt och detta då det är av ett intresse för samhället. Utan korrekt redovisning skulle många företagare kunna komma undan med att betala för lite skatt, kunna gömma undan vinster och kunna redovisa mindre förluster än vad som egentligen hänt. En korrekt redovisning måste alltså genomföras varje år och detta oavsett om man driver ett företag i Stockholm, i Örebro eller i Malmö och om det handlar om en mindre målerifirma eller en börsnoterad jätte. Varför misslyckas då så många med detta?

Jo, felet många gör – framförallt mindre företag med en- eller ett fåtal anställda – är att man tar detta för lättvindigt, man tror att det enbart handlar om att lägga ner några få timmar innan årsredovisningen och bokslutet och hamnar i en slags tidspress som gör att siffrorna inte stämmer överens med verkligheten. Många mindre företagare försätter sig på grund av denna lathet och detta slarv i onödiga situationer som kan leda både till fängelse och dryga böter – samt naturligtvis ett näringsförbud för företaget i fråga.

Vi säger här onödigt slarv då det finns hjälp att få och detta även till en väldigt rimlig summa. Driver du exempelvis en mindre firma i Stockholm så ska du veta att det i den staden finns väldigt många redovisningsbyråer – i alla prisklasser – som står beredda att bistå dig med din redovisning. Genom att anlita en sådan så riskerar du ingenting, du slipper allt extraarbete med olika papper och du kan lägga ner all din tid på det primära – nämligen att få din egen verksamhet att bli så lönsam som möjligt. Redovisning, en löpande bokföring och korrekta bokslut är något som måste skötas oavsett vilken bransch man är verksam inom och då det finns hjälp att använda sig av för de som är osäkra eller inte har tid – ja, då är det bara dumt att inte använda sig av denna.

Redovisningsbyråer i alla storlekar

Det man kan ha lite i åtanke då det gäller att anlita en redovisningsbyrå är att denna är något som man ska skaffa en god relation med och verkligen känna tillit för. De sköter trots allt om en väsentligt del av din verksamhet, eller hur? Därför ska man – innan man anlitar någon – också sondera terrängen lite; något som kan vara svårt i Stockholm där det – som vi sa ovan – finns väldigt många redovisningsbyråer att välja bland. Här kan ett tips vara att man väljer en redovisningsbyrå som håller ungefär samma storlek som din egen verksamhet gör.

Du behöver kanske inte anlita samma bolag för din redovisning som exempelvis IKEA eller H&M om du driver ett måleri i Stockholm med kanske två stycken anställda. Här kan du istället rikta in dig på en mindre redovisningsbyrå som dessutom är billigare och där chansen till den personliga kontakten och relationen är betydligt större.

Som sagt; en relation ska byggas tillsammans med ett förtroende då det handlar om redovisning och anlitande av en redovisningsbyrå; ta dig tid innan du gör ditt val och detta oavsett om du bor i Stockholm, Malmö eller Kiruna. Även om det naturligtvis finns ett större utbud just i Stockholm.

Posted in Okategoriserade | Tagged | Leave a comment

Så får du ordning på ett hus med eternitfasad

Hus med eternitfasad är ingen rolig historia. En gång i tiden ansågs det vara ett toppenmaterial för fasader då det är underhållsfritt och dessutom mycket bra ur brandskyddssynpunkt. Men idag vet vi bättre.

Eternit är mycket farligt då det innehåller asbest. Asbest kan orsaka skador på lungorna när man börjar bryta i plattorna. Det uppstår damm som finns kvar länge i luften, så om du har det materialet på ditt hus eller om du går i tankarna kring att köpa ett hus med eternitfasad bör du noga överväga om du vill ta hand om en eventuell fasadrenovering på egen hand.

Många äldre pannrum har också beklädnad av eternit då det är mycket brandtåligt. Samma sak gäller där – försök inte att ta ner plattorna på egen hand om du inte vet exakt vad du gör! Sanering av eternitfasader  och andra utrymmen med denna typ av plattor kräver specialutrustning och måste göras av en firma som har arbetstillstånd för att utföra asbestsanering.

Även om regelverket egentligen bara säger att du inte får avlägsna plattor på ett sätt som kan orsaka olägenhet för omgivningen betyder det i praktiken att du inte kan göra särskilt mycket då plattorna lätt börjar damma om du bryter i dem. Undvik även att tvätta din fasad med högtryckstvätt då det kan göra att asbetsdamm frigörs.

Det kan alltså bli mycket kostsamt att bli av med eternitplattor på ett hus. Saneringen kostar en rejäl summa och deponering av eternitplattor går på över tusenlappen per kubikmeter. Priset skiftar beroende på vilken ort du bor på.

Du har däremot ett annat alternativ att tillgå om du har eller tänker köpa ett hus med eternitfasad. Det går ofta att kapsla in eterniten genom att lägga till ett annat ytskikt ovanpå den existerande eterniten. Det är givetvis viktigt att den som utför din fasadrenovering skyddar sig mot dammet när det nya ytskiktet skruvas fast på huset, men i övrigt finns det få nackdelar med att behålla eterniten.

Eternit har nämnligen mycket bra isolerande egenskaper och ger även ljuddämpning. Därtill kommer som tidigare nämnt att det är brandtåligt och att det är underhållsfritt. Kort sagt är det i de flesta fall bättre att låta eterniten sitta kvar och sedan sätta på en ny fasad utanpå.

Men vad gör man om det finns problem med fukt innanför eternitfasaden? Då måste du givetvis undersöka om det blir billigare att ta av eterniten för att åtgärda problemet eller om det är bättre att riva ner de inre skikten för att komma åt problemen den vägen. Om huset är slitet inuti kan det givetvis löna sig att renovera inifrån istället, men om du har relativt nyrenoverade rum är det surt att behöva riva ner innerväggar för att komma åt dessa problem.

Eternit börjar förresten bli en bristvara. Det är så många som täcker över eller tar bort den att man har börjat tala om att kulturminnesmärka den. Det är trots allt en viktig del av historien som sitter där i fasaderna. Om du kan stå ut med utseendet – behåll då din eternit!

Är du osäker på hur du ska gå tillväga – kontakta en expert på fasadrenovering.

Posted in Okategoriserade | Tagged , | Leave a comment

Lej hjälp för markarbeten i Stockholm

Att stå inför en dränering, ett nybygge av ett hus eller en tillbyggnad kräver ofta markarbeten och vikten av dessa kan inte nog poängteras, Man har, helt enkelt, inte råd att misslyckas med detta. Markarbeten är det som sker som start på projektet och – om vi bortser och återkommer till dränering – så är detta något som alltså kräver god koncentration, vana samt rätt sorts verktyg. Vid markarbeten krävs det nämligen både traktorer för grävandet, det krävs padda för paddning och det krävs lastbilar för att forsla bort allting.

I extrema fall kan det till och med krävas sprängning – detta om man exempelvis vid ett husbygge i Stockholm stöter på en större sten som inte går att flytta och som därför måste sprängas bort. Där är det – av naturliga skäl – absolut nödvändigt att kalla in extern hjälp och anledningen till att vi här nämnde Stockholm i vårt exempel beror på att det är där som flest nybyggnationer sker samt att det är där som det också finns flest företag som är verksamma och erbjuder sina tjänster inom markarbeten. Detta innebär att man som kund i Stockholm har både för- och nackdelar med att hitta ett lämpligt företag.

Till fördelarna kan man direkt se en avgörande skillnad om man jämför Stockholm mot övriga delar av Sverige och detta är det rent ekonomiska; markarbeten blir ofta betydligt billigare där och detta går att spåra till de många företag som vi nämnde ovan. tack vare konkurrensen kan man här inför ett nybygge alltså begära in flera olika offerter ställa dessa mot varandra och sedan välja den billigaste. Eller? Nej, och här kommer vi in på nackdelarna gällande markarbeten och företag verksamma inom detta område i Stockholm.

Det är tyvärr så att alla inte håller samma klass och att en del företag faktiskt visat sig vara väldigt dåliga; då dessa ofta också håller den lägsta prisklassen kan man direkt således ställa dessa åt sidan och välja något företag som ligger i mittenfållan i Stockholm. Det är billigt som det är och då du även får använda dig av ditt rot-avdrag så kan du dessutom inför markarbeten kapa halva arbetskostnaden också.

Se till att göra det och fall inte för frestelsen att tjäna pengar genom att anlita en billig firma – det kommer att straffa sig i form av ett lutande hus som därefter kostar multum – om det ens är möjligt! – att korrigera. Använd ditt Rot-avdrag och se till att de markarbeten i Stockholm du står inför verkligen blir korrekt utförda. Smakar det; ja – då får det också lov att kosta lite grann också.

Dränering kan du göra på egen hand

Vi utelämnade dränering i texten ovanför då markarbeten rörande detta är något som du kan göra på egen hand, naturligtvis beroende på hur djupt du måste gräva för att nå grunden. Har du en liten grävskopa så är det dock inga problem; rekommenderas dock att du först konsulterar en lämplig och kunnig firma innan – i Stockholm brukar sådana gärna komma med god råd om hur du ska lösa grävandet på bästa sätt. I vissa fall kan du även hyra lämpliga verktyg därifrån också för en rimlig slant.

Posted in Okategoriserade | Tagged , | Leave a comment

Språket öppnar låsta dörrar

Om man talar om hur vi människor kan leva med varandra – oavsett var man kommer ifrån, hur gammal man är eller vilket kön man har – så är språket en väldigt stor nyckel. Att snabbt kunna lära sig språk – gärna flera sådana – ger alltid en fördel och en bättre förståelse för andra kulturer och människor. Det är därför som man med viss oro kan se hur svenska skolan drar in mer och mer på denna viktiga fråga – både gällande att lära sig svenska samt även andra språk.

Vi menar inte här att alla personer ska bli lingvister och kunna behärska upp till fem stycken olika språk; däremot bör man av svenska ungdomar kunna kräva att svenska, engelska samt ett tredje språk ska kunna behärskas. Tyvärr är detta något som fått stryka på foten under senare år och undersökningar har visat att ungdomar blir allt sämre på att både tala- och uttrycka sig skriftligt på ett främmande språk och det här är – som sagt – väldigt oroväckande.

Vi kan direkt här dra en klar parallell till hur vi svenskar behandlar nyanlända till Sverige; är det inte så att många kräver att dessa ska kunna tala svenska nästan per omgående? Jo, så är det i många fall; kommer en invandrare till Stockholm så är kravet att denne direkt anmäler sig till en kurs anordnad av SFI. SFI Stockholm står alltså här för svenska för invandrare.

Men, hur viktigt språket än är för intergationen; man kan inte kräva att SFI Stockholm – trots sitt stora jobb – ska kunna lära nyanlända till Sverige att tala svenska per omgående. Det jobbet som SFI Stockholm gör kan kan jämföras med att samla tjugo stycken svenska ungdomar i ett klassrum och sedan kräva att dessa ska lära sig mandarin på en halv termin. Omöjligt, eller hur?

Språk tar tid att lära sig och SFI Stockholm lägger ner resurser på att detta ska ske, men kraven från omvärlden måste också minska lite. Man kan inte sätta press på företag som SFI Stockholm att lära invandrare det komplexa språk som svenskan trots allt är – inte om våra svenska ungdomar knappt själva klarar av det. Här krävs således en större förståelse för att det tar tid att lära sig ett språk och att detta inte är något som får försummas. Skolan har en stor utmaning framför sig att åter få humanistiska ämnen att bli intressanta.

Språket fyller en stor funktion i världen

Alla kan inte bli matematiker eller ekonomer; språket fyller nämligen en lika stor funktion i världen och om vi dessutom betänker att denna ständigt krymper och blir mindre – ja, då blir det än viktigare. Med krymper menar vi har att internet möjliggör en bättre kommunikation samt det faktum att resor till världens alla hörn numera är möjlig.

Att flytta utomlands – eller resa någonstans – ställer stora krav på att man behärskar det språk som talas i det specifika land dit man styr sin kosa. Vi återvänder återigen till SFI Stockholm för att illustrera vad vi menar med detta; en fransos kommer ju onekligen att kräva att bli tilltalad på franska, eller hur? Ge språket ett värde igen; det tjänar vi alla på.

Posted in Okategoriserade | Tagged , | Leave a comment

En areamätning i Stockholm går fort att genomföra

Ett väldigt kostnadseffektivt sätt att höja värdet på sin bostad i Stockholm är att genomföra en areamätning. Många har på slutet insett detta och om vi kortfattat förklarar vad en areamätning är och hur en sådan kan påverka priset på en bostad i Stockholm så kanske bilden klarnar lite. Alla vet att Stockholm har en extrem bostadssituation där priserna ständigt når nya höjder och där man dessutom ofta sätter priserna per meter2.

Summor som varierar beroende på var i Stockholm man har sin bostad men där det i populära områden – Södermalm, Östermalm, Gamla Stan och Vasastan – kan närma sig 100.000 kronor per meter2; en väldigt hög summa onekligen. Här kan man alltså kontakta ett företag för att genomföra denna areamätning av sin bostad i Stockholm och upptäcka att bostaden är större än vad som finns angivet i kontraktet; något som i sin tur leder till att man kan sälja för ett betydligt högre pris i slutändan. Är det då så enkelt?

Ja, i många fall så är det exakt så enkelt som vi beskrev ovan; en areamätning nu för tiden genomförs nämligen mer modernare instrument där man använder laser och dessutom får man också tillgodoräkna andra utrymmen än vad man tidigare fick – det här gäller naturligtvis över hela Sverige och inte bara i Stockholm. Ser man till det faktum att man genom en areamätning kan tjäna snabba pengar i Stockholm så är det också det effektivaste sättet då det varken är särskilt dyrt eller tar speciellt lång tid att genomföra.

Andra sätt – som att exempelvis renovera ett badrum – kostar mycket pengar och har heller inte samma stora vinstgaranti som en areamätning i Stockholm har och därför har detta också blivit väldigt populärt bland både privatpersoner och mäklare. Dessutom; att marknaden och populariteten ökat har också medfört att fler företag erbjuder sina tjänster inom areamätning i Stockholm och detta har ytterligare gjort att priserna sjunkit för att anlita ett sådant.

Genomför en areamätning i Stockholm på egen hand

Man ska här veta att privatpersoner – i Stockholm och i övriga delar av Sverige – får genomföra en areamätning på egen hand och att det finns instrument att hyra och guider att följa; dock så är detta något som sker enbart av komfortabla skäl och inte något som man kan tjäna pengar på. Har du genomfört en areamätning på egen hand i Stockholm så får du nämligen inte skriva in de nya måtten i kontraktet – för detta krävs det att en behörig och certifierad person skött den.

Posted in Okategoriserade | Tagged , | Leave a comment

Driv en förening på bästa sätt

För en mindre förening som har sin verksamhet inom idrott så gäller det att hålla sin budget och hålla hårt i sina pengar. På så sätt kan det faktiskt vara svårare att sitta i styrelsen för en mindre förening än för en stor – detta då det ofta finns större finansiärer och sponsorer redo att rycka in om en säsong visat sig bara väldigt kostsam för en stor klubb. Dessutom har man inte samma styrka i form av en stor arbetsgrupp som man har i en större förening och det är därför man ofta hör talas om de där allt-i-allo-figurerna då man talar om mindre klubbar och verksamheter. Det finns alltid en person som – ideelt – jobbar för att få allting att gå ihop, en person som avsätter sin egen fritid för att hjälpa klubben, kort sagt; en riktig eldsjäl.

Vad får då en människa att viga sitt liv för exempelvis en hockeyförening i Norrland och vad får denne att jobba med en stram budget – där det ändå ställs sportsliga krav – och vad får en sådan människa att utsätta sig för kritik från supportrar, sponsorer och lokaltidningar? Är det värt det och – framförallt – hur jobbar en sådan person för att få ihop detta säsong efter säsong? Det handlar alltså om att få ihop ett slagkraftigt lag, med minimala pengar och där man även måste betala en hallhyra, hyra för buss, måltider och i vissa fall även bostäder, bilar och övernattningar på vissa bortamatcher.

En eldsjäl jobbar strategiskt med små medel

Här måste en sådan person lära sig ganska omgående att det måste finnas ett kontaktnät och att det är i detta nycklarna finns; man måste lära sig om tjänster- och gentjänster och om man exempelvis ska hyra buss till varje match så måste detta ske till en minimal kostnad. Man kan alltså här hyra buss mot exempelvis reklam på matchtröjorna eller hyra denna buss mot att bussbolaget i fråga kanske kan släppa matchpucken vid hemmamatcherna. Detsamma gäller kanske maten – man byter måltider för spelarna mot reklam på tröjor eller i matchprogram.

Är man en sådan eldsjäl så får man – helt enkelt – lära sig att trolla med knäna. Det är onekligen ett tufft jobb som dessutom alltså – i de flesta fall – sker utan betalning. Belöningen ligger i att varje år se ett nytt lag på isen och känslan av lycka då man lyckas med att kunna byta tjänster med andra företagare/affärsmän i samma stad – hyra buss mot reklam, måltider mot annonsering eller kanske att få laget att jobba med inventering i en butik för att få klubbor.


Att eldsjälar behövs råder det inga tvivel om, det är de som får idrotts-Sverige att gå runt och överleva.

Posted in Okategoriserade | Tagged , | Leave a comment

Rakkrämer och mängder av annat hos Shavingroom

Jag är en människa som alltid har nya, spännande saker på G. Var och varannan idag slås jag av idéer och tankar som får mig att uppleva och prova på nya saker. Jag har nog alltid varit en spänningssökande typ, åtminstone så länge som jag kan minnas. Vad vore livet om man inte vågade sig på lite förändringar i vardagen? Tänk vad tråkigt det skulle bli, även om jag självklart inte enbart talar om stora förändringar eller helt galna upplevelser. Vad jag menar med att jag vill prova och uppleva saker är att jag är öppen för allt nytt, oavsett om det är stora eller små saker. Jag tänkte att jag idag skulle berätta lite om när jag fick för mig att jag skulle börja raka mig på det traditionella våtrakningsviset. Det var ju faktiskt lite av en upplevelse.

Exklusiva rakprodukter

Att börja våtraka sig var betydligt enklare än vad jag hade tänkt då jag fann shopen Shavingroom. De har samlat mängder av rakningsprodukter av olika slag i sin shop, och dessa från en rad kända varumärken. Jag kunde verkligen välja och vraka då jag klickade mig runt på deras sida, men roligast tyckte jag nog faktiskt att det var att spana in de olika rakkrämer de erbjuder. Efter att jag funnit ett superbra startpaket med allt som jag behöver för att inleda min karriär inom våtrakning så kände jag att jag ville lyxa till det med lite olika rakkrämer. Något av det bästa som jag ser med denna rakningsmetod är att just stå där med det där härliga löddret och avlägsna det, tillsammans med håret som skall väck, med en vass och snygg rakkniv. Att jag lägger till snygg där är något som ger mig en härlig, manlig känsla. Jag ser framför mig hur mina vänner kommer att imponeras av mina nya rakningsprodukter, dels på grund av att ingen av dem rakar sig med kniv utan med elektriska rakapparater, dels på grund av att de produkter man köper från Shavingroom är otroligt snygga. Jag kommer med andra ord att kunna ha ett snyggt ställ med de verktyg jag behöver, samt rakkräm och aftershave, framme utan att behöva känna något annat än stolthet. För det är nog faktiskt lite så jag känner mig, även om det låter fånigt.

Den erfarenhet jag fick av Shavingroom är enbart positiv. De har ett utbud som känns väl genomtänkt och som jag verkligen tror kommer att locka kunder. Jag kommer helt klart att klicka mig in där ofta, om inte för att köpa en ny rakkräm så för att hålla koll på vad som erbjuds och hur jag kan uppgradera mig. Jag har börjat otroligt enkelt med ett komplett startpaket, så det är en tidsfråga innan jag uppdaterar mig med något som känns lite mer avancerat och bekostat. Idag tänkte jag att jag skall beställa hem två rakkrämer som jag är sugen på, och sedan får vi se hur lång tid nästa beställning tar. Det skall bli spännande att se hur länge jag håller mig till våtrakningen, men än så länge är det kul att se resultatet som är så mkt bättre än tidigare resultat jag fått. Jag skall även påbörja övertalningsprocessen med mina vänner. Jag vet att de skulle uppskatta ett snyggt rakset och ett välrakat ansikte de också. Spana in Shavingroom ni med, och framför allt deras stora utbud av rakkrämer!

Posted in Okategoriserade | Tagged , | Leave a comment