Har Sverige för höga skatter?

Att Sverige är ett land där vi har höga skatter är något som är vida känt och som är ett evig ämne till diskussion och politiska debatter. Den ena sidan menar här att Sverige och skattesatserna här omöjliggör det för vanliga människor att tjäna pengar och att det i stort sett är omöjligt för ett företag att gå med en stor vinst på grund av att ens å stor del ska betalas till statskassan.

Den andra sidan däremot väljer att se till vad våra skattepengar går till – skola, vård och omsorg – och att vi de facto räknats som ett föregångsland gällande dessa tre områden. Den sidan väljer att påpeka hur det sett ut i Sverige under senare år då skatterna sjunkit och där både vård, omsorg och – framförallt – skola blivit lidande i och med detta.

PISA-resultatet, menar man, var en tydlig indikation på att skatterna i Sverige snarare bör höjas än sänkas och huruvida det påståendet är korrekt eller inte är något vi låter vara osagt. Klart i alla fall gällande Sveriges förhållandevis höga skatter är att väldigt många företagare – både stora och små – väljer att lämna landet för att kunna starta sina bolag på exempelvis Cypern och därigenom nå en betydligt högre vinst.

Klara ekonomiska fördelar i att starta bolag på Cypern

Fördelen mellan att starta ett bolag på Cypern och att starta motsvarande i Sverige är stor och främst om man ser till bolagsskatten. I Sverige ligger denna på 22% medan man i Cypern betalar 10% – en stor skillnad som naturligtvis gör en stor skillnad i plånboken.

Ytterligare fördelar som finns i att starta ett bolag i Cypern är att man där exempelvis kan köpa ett svenskt aktiebolag utan att betala någon kapitalvinstskatt, att man inte har något låneförbud för aktieägare i ett cypriotisk bolag samt att en skattefri utdelning är möjlig från bolag i Cypern.

Kort sagt; de ekonomiska fördelarna som ligger i att starta ett bolag på Cypern är alltför frestande för många mindre företag att motstå och här lägger vi inga som helst värderingar eller pekar med moraliska pekpinnar. Läs mer om detta här.

Tänk på alla idrottsmän och artister

Har man möjligheten att starta ett bolag på exempelvis Cypern eller Malta och därefter maximera sin vinst under några år så tycker vi också att det är okej. Här kommer förmodligen många att skrika rakt ut åt det faktum att de personer och företag som väljer denna utväg också i och med detta har lurat den svenska statskassan på åtskilliga miljoner – ibland miljarder! – och att de därigenom borde bli behandlade som en slags paria och för evigt vara bannlysta från att bestiga svensk mark igen.

Men – vad är egentligen skillnaden mellan att starta ett bolag på Cypern och att flytta till exempelvis Monaco som många idrottsmän- och kvinnor gör under de lukrativa åren av sina karriärer? Ingen alls. Ska man tillåta att Anja Pärson kommer hem till Sverige igen och inte en person som valt att starta sitt bolag på Cypern?

Skillnaden dem emellan är att på Cypern går det utmärkt att göra affärer medan Monaco å sin sida knappast är känt för sina utmanande slalombackar…

Posted in Okategoriserade | Tagged , , | Leave a comment

Varför genomför man ett stambyte?

Ett hus och en fastighet drabbas alltid av slitage och detta oavsett om man ser till utsidan – taket, väggarna och grunden – eller insidan i form av tapeter, badrum, golv och kök. Kort sagt; så länge man bor i ett hus eller i en fastighet så kommer ett naturligt slitage att uppstå och detta medför att saker och ting med jämna mellanrum måste korrigeras, repareras och bytas ut då slitaget blivit så stort att saker gått sönder och inte längre fungerar.

Det här gäller även rören och ledningarna som löper på insidan av ett hus och då slitaget där blir för stort så måste man genomföra ett stambyte. Ju fler människor som bor i en fastighet, desto större blir också slitaget – man duschar, spolar i handfat och använder toaletter – och därför blir ett stambyte vanligare och mer nödvändigt i en större fastighet i Stockholm än vad det är i en vanlig villa. Läs mer om när man behöver byta stammar.

Hur löser man boendefrågan under ett stambyte?

Då ett stambyte genomförs så måste man riva upp kakel och klinkers samt ta bort toaletten i badrummet och detta innebär att detta rum inte kommer att kunna användas under den tid stambytet i fråga äger rum. Något som naturligtvis medför en omställning för familjerna som bor i huset då dessa antingen får hitta ett alternativt boende eller tvingas dela dusch och toalett med sina grannar. Det här är något som antingen ombesörjs av den bostadsrättsförening man tillhör eller något som man måste fixa på egen hand.

Generellt sett så kan man säga att det är enklare att få hjälp med ett temporärt boende i en mindre stad än i en större sådan. Bor man i Stockholm och i fastighet där ett stambyte ska genomföras – ja, då kan det bli svårt att hitta en temporär bostad och detta helt beroende på att de råder en brist på bostäder i den staden.

Finns det några fördelar med ett stambyte?

Ser man till fördelarna med ett stambyte så handlar det först och främst om att man slipper riskera kostsamma vattenskador i framtiden. Men – det finns även ekonomiska vinster som kan komma med att stammarna i en fastighet byts ut och detta framförallt om man bor i staden vi nämnde ovan – Stockholm. Vid ett stambyte så kommer man – som sagt – att riva ut allting ur badrummet och detta är därefter något som ersätts med nytt material då själva stambytet är slutfört.

Man får således på köpet ett helt nytt badrum som i sin tur gör lägenheten mer attraktiv och värdefull – en detalj som verkligen kan generera mycket pengar den dag man slutligen säljer sin bostad i Stockholm. Dessutom så är detta naturligtvis positivt ur ett rent levnadsperspektiv – ett nytt, fräscht badrum kan det vara värt att genomlida några månaders obevämlighet för att få.

Posted in Okategoriserade | Tagged , | Leave a comment

Välj en kompetent kontrollansvarig

Vid de flesta byggnationer, tillbyggnader, renoveringar och markarbeten där man måste ha bygglov så måste man som byggherre också utse en kontrollansvarig för bygget. Detta ska helst ske redan vid ett tidigt stadium och i samband med att man lämnra in bygglovshandlingar till Bygnnandsnämnden. Det som man kan säga om en kontrollansvarig är att man som byggherre kommer att regelbunden kontakt med denna och att det av den anledningen är viktigt att man också trivs tillsammans med denne. Ska man genomföra en större byggnation i Stockholm så kommer denna att ta lång tid och därför är det också av värde att man som byggherre verkligen litar på- och trivs tillsammans med den person man utsett till kontrollansvarig. Det finns dock vissa regler i detta.

Dels så måste – naturligtvis – den kontrollansvarige man anlitar vara certifierad och kunnig om både planritningar samt ha erfarenhet av olika typer av byggnationer. Vidare – och detta är viktigt – så bör en kontrollansvarig inte ha några blodsband till byggherren; det vill säga, en bror, en far, en kusin eller en svåger bör inte utses och detta av naturliga skäl. Trots att en kontrollansvarig bistår och hjälper till vid en byggnation så ska han ändå vara självständig då det – trots allt – även ligger på hans bort att rapportera till byggherren och i vissa fall kommunen om hans kontrollplan inte följs. Just denna kontrollplan är det fundamentala i jobbet hos en kontrollansvarig och det är denna som ska löpa som en röd tråd genom hela byggnationen. I denna kontrollplan sätter en kontrollansvarig upp allt som rör säkerhet, lagar, regler och därefter så ser han också till att dessa följs.

Skulle han här ha en personlig relation till byggherren så finns det risk att han ser mellan fingrarna trots att kontrollplanen inte följs och klara regler bryts – därav vikten av en oberoende kontrollansvarig. Det som man som byggherre ska tänka på är alltså att utse en kompetent person som amn trivs med och att man verkligen ser till att använda sig av dennes kunskap.

Felet många gör – i och med att man måste utse en kontrollansvarig – är att man ser denna som en kostnad och som en potentiell sabotör av sin byggnation. Här ska man istället som byggherre se den person man utsett som en hjälpande hand då hans kontrollplan förmodligen gjort arbetet både säkrare och effektivare – något som således sparar pengar som vida täcker den kostnad som man lägger på dennes tjänster.

Här behövs ingen kontrollansvarig

Det finns några projekt där man inte behöver någon kontrollansvarig och detta oavsett om man bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige – byggreglerna är likadana över hela Sverige. Om vi radar upp ett axplock över dessa områden så kanske vi kan ge en bättre bild.

• Små ändringar av en- eller tvåbostadshus
• Åtgärder där inget bygglov krävs
• Åtgärder på garage eller uthus
• Flytta en enklare byggnad
• Byte av färg på en byggnad – förutsatt att denna inte har ett historisk värde

Posted in Okategoriserade | Tagged , | Leave a comment

Bostäders mått måste korrigeras

Om man ställer frågan till någon om hur stor person denne har så kommer svaret ofta tvärsäkert. Detta då personen i fråga utgår från att de siffror som finns angivna i köpekontraktet är korrekta och på så sätt kan visa upp denna säkerhet. Frågan är dock om detta verkligen stämmer?

I många fall så är det nämligen inte så och detta är det få som vet om. Anledningen till att denna situation uppstått beror på två stycken saker – att man dels mätte med andra metoder förr samt att tekniken som man använde inte gav ett korrekt mått. Det som har visat sig vid ommätningar i dagens läge är att så mycket som 60% av bostäderna har felaktiga mått angivna i sina kontrakt i förhållande till hur de ser ut i verkligheten. I vissa fall kan också skillnaden vara väldigt markant – oavsett här om en areamätning visar att bostaden är mindre eller större.

Det finns alltså en väldigt stor chans att just din bostad har felaktiga mått och för att råda klarhet i detta så finns det lyckligtvis hjälp att tillgå. Det finns många företag som erbjuder areamätning i Stockholm och det är således bara att kontakta ett sådant för råd och assistans. Finns det då några ekonomiska värden i detta?

Ekonomiskt värde av en areamätning i Stockholm

Ja, och det fungerar också som förklaring till varför det finns så många företag i Stockholm som erbjuder tjänsten. Bor man i Stockholm så har man också en större ekonomisk vinning i att genomföra en areamätning och detta av förklarliga skäl. Som alla vet så har Stockholm en extrem marknad för bostäder och om man efter att ha mätt om sin bostad kan påvisa en extra kvadratmeter – ja, då har man också gjort en rejäl vinst; till en nästintill minimal kostnad.

En lägenhet i exempelvis Vasastan kan komma att kosta så mycket som 130.000 kronor per kvadratmeter och att då efter en areamätning kunna visa en- eller två sådana så förstår man också värdet som ligger i detta. men – och detta är det många som frågar sig – om lägenheten eller huset i fråga är mindre än vad som står i kontraktet då, har man förlorat pengar i och med det?

Nej, det behöver man inte ha gjort. Det är nämligen så att man som säljare har ansvar för att måtten är korrekta och det kan av den anledningen vara så att man kan begära ersättning från den person man köpt sin bostad av. Dessutom så finns det ett värde i att veta att måtten är korrekta den dagen man själv står inför att sälja. Det kan komma en obehaglig överraskning i form av återkrav om man – även i god tro – sålt en lägenhet där måtten inte stämmer överens med den egentliga ytan.

Många mäklare i Stockholm har också insett detta och brukar erbjuda sina klienter en kontakt med ett företag för att genomföra en areamätning innan försäljning. På så sätt har man ryggen fri och slipper oroa sig.

Posted in Okategoriserade | Tagged , | Leave a comment

Anlita en redovisningsbyrå i Stockholm

Det första man ska lära sig som företagare är att sköta sin redovisning på ett korrekt sätt och detta då det är av ett intresse för samhället. Utan korrekt redovisning skulle många företagare kunna komma undan med att betala för lite skatt, kunna gömma undan vinster och kunna redovisa mindre förluster än vad som egentligen hänt. En korrekt redovisning måste alltså genomföras varje år och detta oavsett om man driver ett företag i Stockholm, i Örebro eller i Malmö och om det handlar om en mindre målerifirma eller en börsnoterad jätte. Varför misslyckas då så många med detta?

Jo, felet många gör – framförallt mindre företag med en- eller ett fåtal anställda – är att man tar detta för lättvindigt, man tror att det enbart handlar om att lägga ner några få timmar innan årsredovisningen och bokslutet och hamnar i en slags tidspress som gör att siffrorna inte stämmer överens med verkligheten. Många mindre företagare försätter sig på grund av denna lathet och detta slarv i onödiga situationer som kan leda både till fängelse och dryga böter – samt naturligtvis ett näringsförbud för företaget i fråga.

Vi säger här onödigt slarv då det finns hjälp att få och detta även till en väldigt rimlig summa. Driver du exempelvis en mindre firma i Stockholm så ska du veta att det i den staden finns väldigt många redovisningsbyråer – i alla prisklasser – som står beredda att bistå dig med din redovisning. Genom att anlita en sådan så riskerar du ingenting, du slipper allt extraarbete med olika papper och du kan lägga ner all din tid på det primära – nämligen att få din egen verksamhet att bli så lönsam som möjligt. Redovisning, en löpande bokföring och korrekta bokslut är något som måste skötas oavsett vilken bransch man är verksam inom och då det finns hjälp att använda sig av för de som är osäkra eller inte har tid – ja, då är det bara dumt att inte använda sig av denna.

Redovisningsbyråer i alla storlekar

Det man kan ha lite i åtanke då det gäller att anlita en redovisningsbyrå är att denna är något som man ska skaffa en god relation med och verkligen känna tillit för. De sköter trots allt om en väsentligt del av din verksamhet, eller hur? Därför ska man – innan man anlitar någon – också sondera terrängen lite; något som kan vara svårt i Stockholm där det – som vi sa ovan – finns väldigt många redovisningsbyråer att välja bland. Här kan ett tips vara att man väljer en redovisningsbyrå som håller ungefär samma storlek som din egen verksamhet gör.

Du behöver kanske inte anlita samma bolag för din redovisning som exempelvis IKEA eller H&M om du driver ett måleri i Stockholm med kanske två stycken anställda. Här kan du istället rikta in dig på en mindre redovisningsbyrå som dessutom är billigare och där chansen till den personliga kontakten och relationen är betydligt större.

Som sagt; en relation ska byggas tillsammans med ett förtroende då det handlar om redovisning och anlitande av en redovisningsbyrå; ta dig tid innan du gör ditt val och detta oavsett om du bor i Stockholm, Malmö eller Kiruna. Även om det naturligtvis finns ett större utbud just i Stockholm.

Posted in Okategoriserade | Tagged | Leave a comment

Så får du ordning på ett hus med eternitfasad

Hus med eternitfasad är ingen rolig historia. En gång i tiden ansågs det vara ett toppenmaterial för fasader då det är underhållsfritt och dessutom mycket bra ur brandskyddssynpunkt. Men idag vet vi bättre.

Eternit är mycket farligt då det innehåller asbest. Asbest kan orsaka skador på lungorna när man börjar bryta i plattorna. Det uppstår damm som finns kvar länge i luften, så om du har det materialet på ditt hus eller om du går i tankarna kring att köpa ett hus med eternitfasad bör du noga överväga om du vill ta hand om en eventuell fasadrenovering på egen hand.

Många äldre pannrum har också beklädnad av eternit då det är mycket brandtåligt. Samma sak gäller där – försök inte att ta ner plattorna på egen hand om du inte vet exakt vad du gör! Sanering av eternitfasader  och andra utrymmen med denna typ av plattor kräver specialutrustning och måste göras av en firma som har arbetstillstånd för att utföra asbestsanering.

Även om regelverket egentligen bara säger att du inte får avlägsna plattor på ett sätt som kan orsaka olägenhet för omgivningen betyder det i praktiken att du inte kan göra särskilt mycket då plattorna lätt börjar damma om du bryter i dem. Undvik även att tvätta din fasad med högtryckstvätt då det kan göra att asbetsdamm frigörs.

Det kan alltså bli mycket kostsamt att bli av med eternitplattor på ett hus. Saneringen kostar en rejäl summa och deponering av eternitplattor går på över tusenlappen per kubikmeter. Priset skiftar beroende på vilken ort du bor på.

Du har däremot ett annat alternativ att tillgå om du har eller tänker köpa ett hus med eternitfasad. Det går ofta att kapsla in eterniten genom att lägga till ett annat ytskikt ovanpå den existerande eterniten. Det är givetvis viktigt att den som utför din fasadrenovering skyddar sig mot dammet när det nya ytskiktet skruvas fast på huset, men i övrigt finns det få nackdelar med att behålla eterniten.

Eternit har nämnligen mycket bra isolerande egenskaper och ger även ljuddämpning. Därtill kommer som tidigare nämnt att det är brandtåligt och att det är underhållsfritt. Kort sagt är det i de flesta fall bättre att låta eterniten sitta kvar och sedan sätta på en ny fasad utanpå.

Men vad gör man om det finns problem med fukt innanför eternitfasaden? Då måste du givetvis undersöka om det blir billigare att ta av eterniten för att åtgärda problemet eller om det är bättre att riva ner de inre skikten för att komma åt problemen den vägen. Om huset är slitet inuti kan det givetvis löna sig att renovera inifrån istället, men om du har relativt nyrenoverade rum är det surt att behöva riva ner innerväggar för att komma åt dessa problem.

Eternit börjar förresten bli en bristvara. Det är så många som täcker över eller tar bort den att man har börjat tala om att kulturminnesmärka den. Det är trots allt en viktig del av historien som sitter där i fasaderna. Om du kan stå ut med utseendet – behåll då din eternit!

Är du osäker på hur du ska gå tillväga – kontakta en expert på fasadrenovering.

Posted in Okategoriserade | Tagged , | Leave a comment

Lej hjälp för markarbeten i Stockholm

Att stå inför en dränering, ett nybygge av ett hus eller en tillbyggnad kräver ofta markarbeten och vikten av dessa kan inte nog poängteras, Man har, helt enkelt, inte råd att misslyckas med detta. Markarbeten är det som sker som start på projektet och – om vi bortser och återkommer till dränering – så är detta något som alltså kräver god koncentration, vana samt rätt sorts verktyg. Vid markarbeten krävs det nämligen både traktorer för grävandet, det krävs padda för paddning och det krävs lastbilar för att forsla bort allting.

I extrema fall kan det till och med krävas sprängning – detta om man exempelvis vid ett husbygge i Stockholm stöter på en större sten som inte går att flytta och som därför måste sprängas bort. Där är det – av naturliga skäl – absolut nödvändigt att kalla in extern hjälp och anledningen till att vi här nämnde Stockholm i vårt exempel beror på att det är där som flest nybyggnationer sker samt att det är där som det också finns flest företag som är verksamma och erbjuder sina tjänster inom markarbeten. Detta innebär att man som kund i Stockholm har både för- och nackdelar med att hitta ett lämpligt företag.

Till fördelarna kan man direkt se en avgörande skillnad om man jämför Stockholm mot övriga delar av Sverige och detta är det rent ekonomiska; markarbeten blir ofta betydligt billigare där och detta går att spåra till de många företag som vi nämnde ovan. tack vare konkurrensen kan man här inför ett nybygge alltså begära in flera olika offerter ställa dessa mot varandra och sedan välja den billigaste. Eller? Nej, och här kommer vi in på nackdelarna gällande markarbeten och företag verksamma inom detta område i Stockholm.

Det är tyvärr så att alla inte håller samma klass och att en del företag faktiskt visat sig vara väldigt dåliga; då dessa ofta också håller den lägsta prisklassen kan man direkt således ställa dessa åt sidan och välja något företag som ligger i mittenfållan i Stockholm. Det är billigt som det är och då du även får använda dig av ditt rot-avdrag så kan du dessutom inför markarbeten kapa halva arbetskostnaden också.

Se till att göra det och fall inte för frestelsen att tjäna pengar genom att anlita en billig firma – det kommer att straffa sig i form av ett lutande hus som därefter kostar multum – om det ens är möjligt! – att korrigera. Använd ditt Rot-avdrag och se till att de markarbeten i Stockholm du står inför verkligen blir korrekt utförda. Smakar det; ja – då får det också lov att kosta lite grann också.

Dränering kan du göra på egen hand

Vi utelämnade dränering i texten ovanför då markarbeten rörande detta är något som du kan göra på egen hand, naturligtvis beroende på hur djupt du måste gräva för att nå grunden. Har du en liten grävskopa så är det dock inga problem; rekommenderas dock att du först konsulterar en lämplig och kunnig firma innan – i Stockholm brukar sådana gärna komma med god råd om hur du ska lösa grävandet på bästa sätt. I vissa fall kan du även hyra lämpliga verktyg därifrån också för en rimlig slant.

Posted in Okategoriserade | Tagged , | Leave a comment

Språket öppnar låsta dörrar

Om man talar om hur vi människor kan leva med varandra – oavsett var man kommer ifrån, hur gammal man är eller vilket kön man har – så är språket en väldigt stor nyckel. Att snabbt kunna lära sig språk – gärna flera sådana – ger alltid en fördel och en bättre förståelse för andra kulturer och människor. Det är därför som man med viss oro kan se hur svenska skolan drar in mer och mer på denna viktiga fråga – både gällande att lära sig svenska samt även andra språk.

Vi menar inte här att alla personer ska bli lingvister och kunna behärska upp till fem stycken olika språk; däremot bör man av svenska ungdomar kunna kräva att svenska, engelska samt ett tredje språk ska kunna behärskas. Tyvärr är detta något som fått stryka på foten under senare år och undersökningar har visat att ungdomar blir allt sämre på att både tala- och uttrycka sig skriftligt på ett främmande språk och det här är – som sagt – väldigt oroväckande.

Vi kan direkt här dra en klar parallell till hur vi svenskar behandlar nyanlända till Sverige; är det inte så att många kräver att dessa ska kunna tala svenska nästan per omgående? Jo, så är det i många fall; kommer en invandrare till Stockholm så är kravet att denne direkt anmäler sig till en kurs anordnad av SFI. SFI Stockholm står alltså här för svenska för invandrare.

Men, hur viktigt språket än är för intergationen; man kan inte kräva att SFI Stockholm – trots sitt stora jobb – ska kunna lära nyanlända till Sverige att tala svenska per omgående. Det jobbet som SFI Stockholm gör kan kan jämföras med att samla tjugo stycken svenska ungdomar i ett klassrum och sedan kräva att dessa ska lära sig mandarin på en halv termin. Omöjligt, eller hur?

Språk tar tid att lära sig och SFI Stockholm lägger ner resurser på att detta ska ske, men kraven från omvärlden måste också minska lite. Man kan inte sätta press på företag som SFI Stockholm att lära invandrare det komplexa språk som svenskan trots allt är – inte om våra svenska ungdomar knappt själva klarar av det. Här krävs således en större förståelse för att det tar tid att lära sig ett språk och att detta inte är något som får försummas. Skolan har en stor utmaning framför sig att åter få humanistiska ämnen att bli intressanta.

Språket fyller en stor funktion i världen

Alla kan inte bli matematiker eller ekonomer; språket fyller nämligen en lika stor funktion i världen och om vi dessutom betänker att denna ständigt krymper och blir mindre – ja, då blir det än viktigare. Med krymper menar vi har att internet möjliggör en bättre kommunikation samt det faktum att resor till världens alla hörn numera är möjlig.

Att flytta utomlands – eller resa någonstans – ställer stora krav på att man behärskar det språk som talas i det specifika land dit man styr sin kosa. Vi återvänder återigen till SFI Stockholm för att illustrera vad vi menar med detta; en fransos kommer ju onekligen att kräva att bli tilltalad på franska, eller hur? Ge språket ett värde igen; det tjänar vi alla på.

Posted in Okategoriserade | Tagged , | Leave a comment